Toiminta­suunnitelma

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

TOIMINTA­SUUNNITELMA­
VUODELLE 2024

Yhdistyksen toiminta tukee jäsenistön kilpailukykyisen ja korkean ammattitaidon sekä arvostuksen säilymistä ja motivoi jäseniä mukaan yhdistyksen toimintaan.

Yhdistys on ammatillinen henkilöjärjestö, joka kehittää monipuolisesti rakennustuotannossa työskentelevien toimihenkilöiden yhteistyötä. Jäsenistön ammattiosaamista täydennetään ja parannetaan talotekniikkaan ja infraan liittyvillä sekä yleissivistävillä aiheilla.

Yhdistyksen ja liiton nimeämät opiskelijayhdyshenkilöt toimivat yhteistyössä ammattikorkeakoulujen rakennusosastojen rakennusmestari- ja insinööriopiskelijoiden kanssa. Jäsenhankinnassa päävastuu on liitolla, jota yhdistys tukee. Jäsenhankinnassa panostetaan valmistuviin rakennusmestareihin ja insinööreihin sekä tehostetaan työssäkäyvien jäsenhankintaa.

Opiskelijajäsenille järjestetään yhdistystiedotus-, virkistys- ja rekrytilaisuuksia.
Toisen asteen opiskelijoille tiedotetaan rakennusmestarikoulutusmahdollisuudesta.
HRMY Nuoret järjestää tapahtumia, jotka ovat suunnattu opiskelijoille ja nuorjäsenille.

Jäsenmaksu 20 €
Kannattajajäsenmaksu 150 €

Liittymismaksua ei peritä
Uudelleen liittymismaksua ei peritä
Opiskelijajäsenmaksua ei peritä

Jäsenmaksun eräpäivä vahvistetaan vuosittain pidettävässä liittokokouksessa

Toiminnan ensisijaisena tarkoituksena on jäsenten ammatillinen kehittäminen ja ajan tasalla pysyminen materiaalien ja työmenetelmien kehittyessä sekä lainsäädännön muuttuessa.

Mestari-illat järjestetään joka kuukauden toisena maanantaina klo 18.30 syyskuusta toukokuuhun Hotel Mestarin tiloissa. Illoissa käsitellään ajankohtaisia koulutus-, ammatti- ja järjestöasioita. Illat voivat sisältää myös kevyempää ohjelmaa. Pyritään myös lisäämään uusia aihealueita kuten esimerkiksi luentoja liittyen ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen.

RKL:n ja yhdistyksen yhteistyössä järjestetään koulutustilaisuuksia. Vuonna 2024 järjestetään kaksi koulutusta keväällä ja syksyllä. Osallistutaan muiden yhdistysten järjestämiin koulutustapahtumiin. Koulutusta ja tiedotusta tarjotaan myös muiden rakennusalan järjestöjen jäsenille. Yhdistys tarjoaa myös tukea työelämässä vaikuttaville jäsenilleen ammatillisen pätevyyden ylläpitoon ja/tai kehittämiseen, maksamalla osan koulutus-/osallistumismaksusta.

Yhdistyksen kotisivut ovat osoitteessa hrmy.fi. Jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa yhdistystoimintaan kotisivulla olevan palautelomakkeen avulla.

Nettisivuilla tiedotetaan mm. kokoukset, kurssit, koulutukset, muut tapahtumat,
vapaa-ajanviettokohteet, urheilukilpailut, kilpailujen tulokset yms. Myös lomamajojen varauksen voi tehdä kotisivulla olevan sähköisen varausjärjestelmän kautta.

Tiedotuksen pääkanavat ovat yhdistyksen kotisivujen lisäksi yhdistyksen jäsenlehti ja Rakennuslehden RKL-palsta. Yhdeksän (9) kertaa vuodessa ilmestyvässä jäsenlehdessä tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta ja julkaistaan ammattiin ja rakentamiseen liittyviä kirjoituksia. Lisäksi julkaistaan jäsenlehden liitteenä teemasivut. Vuoden 2023 teemana oli ”P1-puhtausluokitus”.

Vuoden 2024 teemasivujen aihe on vielä avoinna.

Jäsenlehti ja teemasivut ovat luettavissa myös yhdistyksen nettisivuilla.

Harrastustoiminnan tavoitteena on jäsenistön fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin kehittäminen ja ylläpitäminen.

Alaosastot järjestävät hiihdon, maastojuoksun, yleisurheilun, suunnistuksen, uinnin, keilailun, kalastuksen ja golfin mestaruuskilpailuja.

Mikäli harrastajia on riittävästi, lajeja ja toimintamuotoja voidaan lisätä.
Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua RKL:n mestaruuskilpailuihin.
Yhdistys tukee kilpailijoiden matka- ja majoituskorvauksia sekä osallistumismaksuja.
Yhdistys järjestää lajikokeiluja vuoden 2024 aikana.

Kulttuuri- ja perinnekerho KUPE sekä HRMY-Seniorit järjestävät tapahtumia sekä matkoja erilaisiin kohteisiin, kuten esimerkiksi ammatillisia opintomatkoja.

Alaosastoille järjestetään yhteinen tilaisuus vuosittain, jossa käydään läpi heidän toimintaansa. Tilaisuudessa käydään myös läpi hallituksen tekemä toimintaohje koskien alaosastojen HRMY:n myöntämällä tuella järjestämiä matkoja ja tilaisuuksia

Yhdistys on tarkentanut ohjeita alaosastojen tilaisuuksien tuesta ja toiminnasta.
(Hallituksen toimintaohjeet koskien alaosastojen HRMY:n myöntämällä tuella järjestämiä matkoja ja tilaisuuksia 1.9.2023).

Yhdistyksen jäsenten käytössä ovat vapaa-ajanviettopaikka Lohjan Kisakalliossa sekä lomamökit Himoslakka A ja B Jämsän Himoksella.

Lisäksi yhdistyksen jäsenillä on jatkossakin oikeus vuokrata Helsingin Laajasalossa sijaitsevaa Kallioniemeä yksityistilaisuuksiin HRV Rakennusmestariveneilijät ry:n kautta.

Aktivoidaan uusien sekä nuorten mestareiden ja insinöörien toimintaa.
HRMY Nuorten vastuullisen vetäjän lisäksi toimintaa hoitaa vähintään kaksi opiskelijajäsentä.

Yhdistys jatkaa jäsenten liikunta- ja kulttuuriseteleiden tukemista yhteisarvoltaan 100 € arvosta.

Yhteistyönä Helsingin HERIA:n kanssa kehitetään uusia toimintamuotoja. Syksyisin pidetään HeRIA:n kanssa hallitusten välinen tapaaminen. Syksyllä 2024 järjestelyvastuu on HeRIA:lla. Pyritään myös järjestämään ”Teemailtoja” ja koulutuksia HeRIA:n kanssa. Lisäksi järjestetään HeRIA:n kanssa perinteinen asuntomessumatka vuoden 2024 kohteeseen.

Osallistutaan syksyllä 2024 järjestettävään liittokokoukseen. Liittokokouksen paikkakunta ei ole vielä vahvistunut.

Yhteistyötapaamisia jatketaan muiden järjestöjen kanssa, toimintaa tehostetaan mahdollisuuksien mukaan. Pyritään järjestämään yhdistysvierailuja lähialueelle.

Järjestetään toimintavuoden aikana yhdistyksen jäsenille sekä jäsenten perheille suunnattuja erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia.

TOIMINTA­SUUNNITELMA­
VUODELLE 2023

Yhdistyksen toiminta tukee jäsenistön kilpailukykyisen ja korkean ammattitaidon sekä arvostuksen säilymistä ja motivoi jäseniä mukaan yhdistyksen toimintaan.

Yhdistys on ammatillinen henkilöjärjestö, joka kehittää monipuolisesti rakennustuotannossa työskentelevien toimihenkilöiden yhteistyötä. Jäsenistön ammattiosaamista täydennetään ja parannetaan talotekniikkaan ja infraan liittyvillä sekä yleissivistävillä aiheilla.

Yhdistyksen ja liiton nimeämät opiskelijayhdyshenkilöt toimivat yhteistyössä ammattikorkeakoulujen rakennusosastojen rakennusmestari- ja insinööriopiskelijoiden kanssa. Jäsenhankinnassa päävastuu on liitolla, jota yhdistys tukee. Jäsenhankinnassa panostetaan valmistuviin rakennusmestareihin ja insinööreihin sekä tehostetaan työssäkäyvien jäsenhankintaa.

Opiskelijajäsenille järjestetään yhdistystiedotus-, virkistys- ja rekrytilaisuuksia.
Toisen asteen opiskelijoille tiedotetaan rakennusmestarikoulutusmahdollisuudesta.
HRMY Nuoret järjestää tapahtumia, jotka ovat suunnattu opiskelijoille ja nuorjäsenille.

Jäsenmaksu 20 €
Kannattajajäsenmaksu 150 €

Liittymismaksua ei peritä
Uudelleen liittymismaksua ei peritä
Opiskelijajäsenmaksua ei peritä

Jäsenmaksun eräpäivä vahvistetaan vuosittain pidettävässä liittokokouksessa

Toiminnan ensisijaisena tarkoituksena on jäsenten ammatillinen kehittäminen ja ajan tasalla pysyminen materiaalien ja työmenetelmien kehittyessä sekä lainsäädännön muuttuessa.

Mestari-illat järjestetään joka kuukauden toisena maanantaina klo 18.30 syyskuusta toukokuuhun Hotel Mestarin tiloissa. Illoissa käsitellään ajankohtaisia koulutus-, ammatti- ja järjestöasioita. Illat voivat sisältää myös kevyempää ohjelmaa. Pyritään myös lisäämään uusia aihealueita kuten esimerkiksi luentoja liittyen ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen.

RKL:n ja yhdistyksen yhteistyössä järjestetään koulutustilaisuuksia. Vuodelle 2023 pyritään järjestämään keväälle ja syksylle kaksi koulutusta. Osallistutaan muiden yhdistysten järjestämiin koulutustapahtumiin. Koulutusta ja tiedotusta tarjotaan myös muiden rakennusalan järjestöjen jäsenille.

Yhdistyksen kotisivut ovat osoitteessa hrmy.fi. Jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa yhdistystoimintaan kotisivulla olevan palautelomakkeen avulla.

Nettisivuilla tiedotetaan mm. kokoukset, kurssit, koulutukset, muut tapahtumat,
vapaa-ajanviettokohteet, urheilukilpailut, kilpailujen tulokset yms. Myös lomamajojen varauksen voi tehdä kotisivulla olevan sähköisen varausjärjestelmän kautta.
Jäsen voi halutessaan julkaista yhteystietonsa kotisivulla oleville yritys- ja asiantuntijapalvelusivuille.

Tiedotuksen pääkanavat ovat yhdistyksen kotisivujen lisäksi yhdistyksen jäsenlehti ja Rakennuslehden RKL-palsta. Yhdeksän (9) kertaa vuodessa ilmestyvässä jäsenlehdessä tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta ja julkaistaan ammattiin ja rakentamiseen liittyviä kirjoituksia. Lisäksi julkaistaan jäsenlehden liitteenä teemasivut. Vuoden 2022 teemana oli ”Pätevyydet ja pätevöittäminen”.

Vuoden 2023 teemasivujen aihe on vielä avoinna.

Jäsenlehti ja teemasivut ovat luettavissa myös yhdistyksen nettisivuilla.

Harrastustoiminnan tavoitteena on jäsenistön fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin kehittäminen ja ylläpitäminen.

Alaosastot järjestävät hiihdon, maastojuoksun, yleisurheilun, suunnistuksen, uinnin, keilailun, kalastuksen ja golfin mestaruuskilpailuja.

Mikäli harrastajia on riittävästi, lajeja ja toimintamuotoja voidaan lisätä.
Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua RKL:n mestaruuskilpailuihin.
Yhdistys tukee kilpailijoiden matka- ja majoituskorvauksia sekä osallistumismaksuja.

Kulttuuri- ja perinnekerho KUPE sekä HRMY-Seniorit järjestävät tapahtumia sekä matkoja erilaisiin kohteisiin, kuten esimerkiksi ammatillisia opintomatkoja.

Alaosastoille järjestetään yhteinen tilaisuus vuosittain, jossa käydään läpi heidän toimintaansa. Tilaisuudessa käydään myös läpi hallituksen tekemä toimintaohje koskien alaosastojen HRMY:n myöntämällä tuella järjestämiä matkoja ja tilaisuuksia

Yhdistys on tarkentanut ohjeita alaosastojen tilaisuuksien tuesta ja toiminnasta.
(Hallituksen toimintaohjeet koskien alaosastojen HRMY:n myöntämällä tuella järjestämiä matkoja ja tilaisuuksia 19.8.2022).

Yhdistyksen jäsenten käytössä ovat vapaa-ajanviettopaikka Lohjan Kisakalliossa sekä lomamajat Himoslakka A ja B Jämsän Himoksella.

Kesäpaikka Kallioniemen vuokraoikeus Helsingin Laajasalossa siirtyy Helsingin Rakennusmestariveneilijät HRV ry:lle. Yhdistyksen jäsenillä on jatkossakin oikeus vuokrata kohdetta yksityistilaisuuksiin HRV:n kautta.

Aktivoidaan uusien sekä nuorten mestareiden ja insinöörien toimintaa. HRMY Nuorten vastuullisen vetäjän Paulus Partasen lisäksi toimii kaksi opiskelijajäsentä.

Yhdistys jatkaa jäsenten liikunta- ja kulttuuriseteleiden tukemista yhteisarvoltaan 100 € arvosta.

Yhteistyönä Helsingin HERIA:n kanssa kehitetään uusia toimintamuotoja. Syksyisin pidetään HeRIA:n kanssa hallitusten välinen tapaaminen. Syksyllä 2023 järjestelyvastuu on yhdistyksellä. Pyritään myös järjestämään ”Teemailtoja” ja koulutuksia HeRIA:n kanssa. Lisäksi järjestetään HeRIA:n kanssa perinteinen asuntomessumatka vuoden 2023 kohteeseen Loviisaan.

Osallistutaan syksyllä 2023 järjestettävään liittokokoukseen. Liittokokouksen paikkakunta ei ole vielä vahvistunut.

Yhteistyötapaamisia jatketaan muiden järjestöjen kanssa, toimintaa tehostetaan mahdollisuuksien mukaan. Pyritään järjestämään yhdistysvierailuja lähialueelle.

Järjestetään toimintavuoden aikana yhdistyksen jäsenille sekä jäsenten perheille suunnattuja erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia.

TOIMINTA­SUUNNITELMA
VUODELLE 2022

Yhdistyksen toiminta tukee jäsenistön kilpailukykyisen ja korkean ammattitaidon sekä arvostuksen säilymistä ja motivoi jäseniä mukaan yhdistyksen toimintaan.

Yhdistys on ammatillinen henkilöjärjestö, joka kehittää monipuolisesti rakennustuotannossa työskentelevien toimihenkilöiden yhteistyötä. Jäsenistön ammattiosaamista täydennetään ja parannetaan talotekniikkaan ja infraan liittyvillä sekä yleissivistävillä aiheilla.

Yhdistyksen ja liiton nimeämät opiskelijayhdyshenkilöt toimivat yhteistyössä ammattikorkeakoulujen rakennusosastojen rakennusmestari- ja insinööriopiskelijoiden kanssa. Jäsenhankinnassa päävastuu on liitolla, jota yhdistys tukee. Jäsenhankinnassa panostetaan valmistuviin rakennusmestareihin ja insinööreihin sekä tehostetaan työssäkäyvien jäsenhankintaa.

Opiskelijajäsenille järjestetään yhdistystiedotus-, virkistys- ja rekrytilaisuuksia.
Toisen asteen opiskelijoille tiedotetaan rakennusmestarikoulutusmahdollisuudesta.
Nuorten kerho järjestää tapahtumia, jotka ovat suunnattu opiskelijoille ja nuorjäsenille.

Jäsenmaksu 20 €
Kannattajajäsenmaksu 150 €

Liittymismaksua ei peritä
Uudelleen liittymismaksua ei peritä
Opiskelijajäsenmaksua ei peritä

Jäsenmaksun eräpäivä vahvistetaan vuosittain pidettävässä liittokokouksessa

Toiminnan ensisijaisena tarkoituksena on jäsenten ammatillinen kehittäminen ja ajan tasalla pysyminen materiaalien ja työmenetelmien kehittyessä sekä lainsäädännön muuttuessa.

Mestari-illat järjestetään joka kuukauden toisena maanantaina klo 18.30 syyskuusta toukokuuhun. Illoissa käsitellään ajankohtaisia koulutus-, ammatti- ja järjestöasioita. Illat voivat sisältää myös kevyempää ohjelmaa. Pyritään myös lisäämään uusia aihealueita kuten esimerkiksi luentoja liittyen ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen.

RKL:n ja yhdistyksen yhteistyössä järjestetään koulutustilaisuuksia. Vuodelle 2022 pyritään järjestämään keväälle ja syksylle kaksi koulutusta. Osallistutaan muiden yhdistysten järjestämiin koulutustapahtumiin. Koulutusta ja tiedotusta tarjotaan myös muiden rakennusalan järjestöjen jäsenille.

Yhdistyksen kotisivut ovat osoitteessa hrmy.fi. Jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa yhdistystoimintaan kotisivulla olevan palautelomakkeen avulla.

Nettisivuilla tiedotetaan mm. kokoukset, kurssit, koulutukset, muut tapahtumat,
vapaa-ajanviettokohteet, urheilukilpailut, kilpailujen tulokset yms. Myös lomamajojen varauksen voi tehdä kotisivulla olevan sähköisen varausjärjestelmän kautta.
Jäsen voi halutessaan julkaista yhteystietonsa kotisivulla oleville yritys- ja asiantuntijapalvelusivuille.

Tiedotuksen pääkanavat ovat yhdistyksen kotisivujen lisäksi yhdistyksen jäsenlehti ja Rakennuslehden RKL-palsta. Yhdeksän (9) kertaa vuodessa ilmestyvässä jäsenlehdessä tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta ja julkaistaan ammattiin ja rakentamiseen liittyviä kirjoituksia. Lisäksi julkaistaan jäsenlehden liitteenä teemasivut. Vuoden 2021 teemana oli ”Puurakentaminen”.

Vuoden 2022 teemasivujen aihe on vielä avoinna.

Jäsenlehti ja teemasivut ovat luettavissa myös yhdistyksen nettisivuilla.

Harrastustoiminnan tavoitteena on jäsenistön fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin kehittäminen ja ylläpitäminen.

Alaosastot järjestävät hiihdon, maastojuoksun, yleisurheilun, suunnistuksen, uinnin, keilailun, kalastuksen ja golfin mestaruuskilpailuja.

Mikäli harrastajia on riittävästi, lajeja ja toimintamuotoja voidaan lisätä.
Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua RKL:n mestaruuskilpailuihin.
Yhdistys tukee kilpailijoiden matka- ja majoituskorvauksia sekä osallistumismaksuja.

Kulttuuri- ja perinnekerho sekä HRMY-Seniorit järjestävät tapahtumia sekä matkoja erilaisiin kohteisiin, kuten esimerkiksi ammatillisia opintomatkoja.

Pyritään järjestämään alaosastoille yhteinen tilaisuus vuosittain, jossa käydään läpi heidän toimintaansa. Tilaisuudessa käydään myös läpi hallituksen tekemä toimintaohje koskien alaosastojen HRMY:n myöntämällä tuella järjestämiä matkoja ja tilaisuuksia

Yhdistys on tarkentanut ohjeita alaosastojen tilaisuuksien tuesta ja toiminnasta.
(Hallituksen toimintaohjeet koskien alaosastojen HRMY:n myöntämällä tuella järjestämiä matkoja ja tilaisuuksia 20.1.2021).

Yhdistyksen jäsenten käytössä ovat vapaa-ajanviettopaikat Kallioniemi Helsingin Laajasalossa sekä hiljattain remontoidut lomamajat Himoslakka A ja B Jämsän Himoksella.

Lisäksi yhdistyksen jäsenistölle avautuu 2022 kesään mennessä mahdollisuus vuokrata uutta lomakiinteistöä Lohjan Kisakalliosta.

Aktivoidaan uusien sekä nuorten mestareiden ja insinöörien toimintaa. Hrmy Nuorten kerhon vastuullisen vetäjän Jere Väisäsen lisäksi toimii kaksi opiskelijajäsentä: Elias Huomo ja Severi Soivuori.

Yhdistys jatkaa jäsenten liikunta- ja kulttuuriseteleiden tukemista yhteisarvoltaan 100 € arvosta.

Yhteistyönä Helsingin HERIA:n kanssa pyritään kehittämään uusia toimintamuotoja. Syksyisin pidetään HeRIA:n kanssa hallitusten välinen tapaaminen. Syksyllä 2022 järjestelyvastuu on HeRIA:lla. Pyritään myös järjestämään ”Teemailtoja” ja koulutuksia HeRIA:n kanssa.

Lisäksi järjestetään HeRIA:n kanssa perinteinen asuntomessumatka vuoden 2022 kohteeseen Naantaliin.

Osallistutaan syksyllä 2022 järjestettävään liittokokoukseen. Liittokokouksen paikkakunta ei ole vielä vahvistunut.

Yhteistyötapaamisia jatketaan muiden järjestöjen kanssa, toimintaa tehostetaan mahdollisuuksien mukaan. Pyritään järjestämään yhdistysvierailuja lähialueelle.

Järjestetään toimintavuoden aikana yhdistyksen jäsenille sekä jäsenten perheille suunnattuja erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia.

TOIMINTA­SUUNNITELMA
VUODELLE 2021

Yhdistyksen toiminta tukee jäsenistön kilpailukykyisen ja korkean ammattitaidon sekä arvostuksen säilymistä ja motivoi jäseniä mukaan yhdistyksen toimintaan.

Yhdistys on ammatillinen henkilöjärjestö, joka kehittää monipuolisesti rakennustuotannossa työskentelevien toimihenkilöiden yhteistyötä. Jäsenistön ammattiosaamista täydennetään ja parannetaan talotekniikkaan ja infraan liittyvillä sekä yleissivistävillä aiheilla.

Yhdistyksen ja liiton nimeämät opiskelijayhdyshenkilöt toimivat yhteistyössä ammattikorkeakoulujen rakennusosastojen rakennusmestari- ja insinööriopiskelijoiden kanssa. Jäsenhankinnassa päävastuu on liitolla, jota yhdistys tukee. Jäsenhankinnassa panostetaan valmistuviin rakennusmestareihin ja insinööreihin sekä tehostetaan työssäkäyvien jäsenhankintaa.

Opiskelijajäsenille järjestetään yhdistystiedotus-, virkistys- ja rekrytilaisuuksia.
Toisen asteen opiskelijoille tiedotetaan rakennusmestarikoulutusmahdollisuudesta.
Nuorten kerho järjestää tapahtumia, jotka ovat suunnattu opiskelijoille ja nuorjäsenille.

Jäsenmaksu 20 €
Kannattajajäsenmaksu 150 €
Liittymismaksua ei peritä
Uudelleen liittymismaksua ei peritä
Opiskelijajäsenmaksua ei peritä

Jäsenmaksun eräpäivä vahvistetaan vuosittain pidettävässä liittokokouksessa

Toiminnan ensisijaisena tarkoituksena on jäsenten ammatillinen kehittäminen ja ajan tasalla pysyminen materiaalien ja työmenetelmien kehittyessä sekä lainsäädännön muuttuessa.

Mestari-illat järjestetään joka kuukauden toisena maanantaina klo 18.30 syyskuusta toukokuuhun. Illoissa käsitellään ajankohtaisia koulutus-, ammatti- ja järjestöasioita. Illat voivat sisältää myös kevyempää ohjelmaa. Pyritään myös lisäämään uusia aihealueita kuten esimerkiksi luentoja liittyen ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen.

RKL:n ja yhdistyksen yhteistyössä järjestetään koulutustilaisuuksia. Vuodelle 2021 pyritään järjestämään keväälle ja syksylle kaksi koulutusta. Osallistutaan muiden yhdistysten järjestämiin koulutustapahtumiin. Koulutusta ja tiedotusta tarjotaan myös muiden rakennusalan järjestöjen jäsenille.

Yhdistyksen kotisivut ovat osoitteessa hrmy.fi. Jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa yhdistystoimintaan kotisivulla olevan palautelomakkeen avulla.

Nettisivuilla tiedotetaan mm. kokoukset, kurssit, koulutukset, muut tapahtumat,
vapaa-ajanviettokohteet, urheilukilpailut, kilpailujen tulokset yms. Myös lomamajojen varauksen voi tehdä kotisivulla olevan sähköisen varausjärjestelmän kautta.
Jäsen voi halutessaan julkaista yhteystietonsa kotisivulla oleville yritys- ja asiantuntijapalvelusivuille.

Tiedotuksen pääkanavat ovat yhdistyksen vuonna 2020 uusittujen kotisivujen lisäksi yhdistyksen jäsenlehti ja Rakennuslehden RKL-palsta. Yhdeksän (9) kertaa vuodessa ilmestyvässä jäsenlehdessä tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta ja julkaistaan ammattiin ja rakentamiseen liittyviä kirjoituksia. Lisäksi julkaistaan erikoisnumerona teemalehti. Vuoden 2020 teemana oli ”Kiertotalous ja kierrätys”.

Vuoden 2021 teemalehden aihe on vielä avoinna.

Jäsenlehti ja teemalehti ovat luettavissa myös yhdistyksen nettisivuilla.

Harrastustoiminnan tavoitteena on jäsenistön fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin kehittäminen ja ylläpitäminen.

Alaosastot järjestävät hiihdon, maastojuoksun, yleisurheilun, suunnistuksen, uinnin, keilailun, kalastuksen ja golfin mestaruuskilpailuja.

Mikäli harrastajia on riittävästi, lajeja ja toimintamuotoja voidaan lisätä.
Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua RKL:n mestaruuskilpailuihin.
Yhdistys tukee kilpailijoiden matka- ja majoituskorvauksia sekä osallistumismaksuja.

Kulttuuri- ja perinnekerho ja Rakennusmestariveteraanit järjestävät tapahtumia sekä matkoja erilaisiin kohteisiin, kuten esimerkiksi ammatillisia opintomatkoja.

Pyritään järjestämään alaosastoille yhteinen tilaisuus vuosittain, jossa käydään läpi heidän toimintaansa. Tilaisuudessa käydään myös läpi hallituksen tekemä toimintaohje koskien alaosastojen HRMY:n myöntämällä tuella järjestämiä matkoja ja tilaisuuksia

Yhdistys on tarkentanut ohjeita alaosastojen tilaisuuksien tuesta ja toiminnasta.
(Hallituksen toimintaohjeet koskien alaosastojen HRMY:n myöntämällä tuella järjestämiä matkoja ja tilaisuuksia 12.5.2020).

Yhdistyksen jäsenten käytössä ovat vapaa-ajanviettopaikat Kallioniemi Helsingin Laajasalossa ja kesällä 2020 remontoidut lomamajat Himoslakka A ja B Jämsän Himoksella.

Aktivoidaan uusien sekä nuorten mestareiden ja insinöörien toimintaa. Nuorten Kerhon vastuullisina vetäjinä toimivat Teemu Appelgren ja Jerkko Koskinen sekä lisäksi kaksi erikseen valittavaa opiskelijajäsentä.

Yhdistys jatkaa jäsenten liikunta- ja kulttuuriseteleiden tukemista yhteisarvoltaan 100 € arvosta.

Yhteistyönä Helsingin HERIA:n kanssa pyritään kehittämään uusia toimintamuotoja. Syksyisin pidetään HeRIA:n kanssa hallitusten välinen tapaaminen. Syksyllä 2021 järjestelyvastuu on HRMY:llä. Pyritään myös järjestämään ”Teemailtoja” ja koulutuksia HeRIA:n kanssa.
Lisäksi järjestetään HeRIA:n kanssa perinteinen asuntomessumatka vuoden 2021 kohteeseen Lohjalle.

Järjestetään myös mahdollisesti kesän 2020 peruuntuneet RKL:n kesäpäivät kesäkuussa 2021 ja osallistutaan syksyllä 2021 järjestettävään liittokokoukseen. Liittokokouksen paikkakunta ei ole vielä vahvistunut.

Yhteistyötapaamisia jatketaan muiden järjestöjen kanssa, toimintaa tehostetaan mahdollisuuksien mukaan. Pyritään järjestämään yhdistysvierailuja lähialueelle.

Järjestetään toimintavuoden aikana yhdistyksen jäsenille sekä jäsenten perheille suunnattuja erilaisia tapahtumia.

Huom! Näinä poikkeusaikoina järjestetään kaikki yhdistyksen tilaisuudet terveys, turvallisuus ja hyvinvointi huomioituina. Seuraamme ajankohtaista korona-tilannetta aktiivisesti kotimaassa ja toimimme viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

TOIMINTA­SUUNNITELMA
VUODELLE 2020

Yhdistyksen toiminta tukee jäsenistön kilpailukykyisen ja korkean ammattitaidon sekä arvostuksen säilymistä ja motivoi jäseniä mukaan yhdistyksen toimintaan.

Yhdistys on ammatillinen henkilöjärjestö, joka kehittää monipuolisesti rakennustuotannossa työskentelevien toimihenkilöiden yhteistyötä. Jäsenistön ammattiosaamista täydennetään ja parannetaan talotekniikkaan ja infraan liittyvillä sekä yleissivistävillä aiheilla.

Yhdistyksen ja liiton nimeämät opiskelijayhdyshenkilöt toimivat yhteistyössä ammattikorkeakoulujen rakennusosastojen rakennusmestari- ja insinööriopiskelijoiden kanssa. Jäsenhankinnassa päävastuu on liitolla, jota yhdistys tukee. Jäsenhankinnassa panostetaan valmistuviin rakennusmestareihin ja insinööreihin sekä tehostetaan työssäkäyvien jäsenhankintaa.

Opiskelijajäsenille järjestetään yhdistystiedotus-, virkistys- ja rekrytilaisuuksia. Toisen asteen opiskelijoille tiedotetaan rakennusmestarikoulutusmahdollisuudesta. Nuorten kerho järjestää tapahtumia, jotka ovat suunnattu opiskelijoille ja nuorjäsenille.

Jäsenmaksu 20 €
Kannattajajäsenmaksu 150 €
Liittymismaksua ei peritä
Uudelleen liittymismaksua ei peritä
Opiskelijajäsenmaksua ei peritä

Jäsenmaksun eräpäivä vahvistetaan vuosittain pidettävässä liittokokouksessa

Toiminnan ensisijaisena tarkoituksena on jäsenten ammatillinen kehittäminen ja ajan tasalla pysyminen materiaalien ja työmenetelmien kehittyessä sekä lainsäädännön muuttuessa.

Mestari-illat järjestetään joka kuukauden toisena maanantaina klo 18.30 syyskuusta toukokuuhun.

Illoissa käsitellään ajankohtaisia koulutus-, ammatti- ja järjestöasioita. Illat voivat sisältää myös kevyempää ohjelmaa. Pyritään myös lisäämään uusia aihealueita kuten esimerkiksi luentoja liittyen ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen.

RKL:n ja yhdistyksen yhteistyössä järjestetään koulutustilaisuuksia. Vuodelle 2020 pyritään järjestämään keväälle ja syksylle kaksi koulutusta. Osallistutaan muiden yhdistysten järjestämiin koulutustapahtumiin. Koulutusta ja tiedotusta tarjotaan myös muiden rakennusalan järjestöjen jäsenille.

Yhdistyksen kotisivut ovat osoitteessa www.hrmy.fi. Jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa yhdistystoimintaan kotisivulla olevan palautelomakkeen avulla.

Nettisivuilla tiedotetaan mm. kokoukset, kurssit, koulutukset, muut tapahtumat, vapaa-ajanviettokohteet, urheilukilpailut, kilpailujen tulokset yms. Myös lomamajojen varauksen voi tehdä kotisivulla olevan sähköisen varausjärjestelmän kautta.

Jäsen voi halutessaan julkaista yhteystietonsa kotisivulla oleville yritys- ja asiantuntijapalvelusivuille.

Tiedotuksen pääkanavat ovat kotisivujen lisäksi yhdistyksen jäsenlehti ja Rakennuslehden RKL-palsta. Yhdeksän (9) kertaa vuodessa ilmestyvässä jäsenlehdessä tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta ja julkaistaan ammattiin ja rakentamiseen liittyviä kirjoituksia. Lisäksi julkaistaan erikoisnumerona teemalehti. Vuoden 2019 teemana oli ”Rakennusten käyttötarkoituksen muutos”.

Vuoden 2020 Teema-lehden aihe on vielä avoinna.

Jäsenlehti ja teemalehti ovat luettavissa myös yhdistyksen nettisivuilla.

Harrastustoiminnan tavoitteena on jäsenistön fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin kehittäminen ja ylläpitäminen.

Alaosastot järjestävät hiihdon, maastojuoksun, yleisurheilun, ammunnan, suunnistuksen, uinnin, keilailun, kalastuksen ja golfin mestaruuskilpailuja.

Mikäli harrastajia on riittävästi, lajeja ja toimintamuotoja voidaan lisätä. Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua RKL:n mestaruuskilpailuihin. Yhdistys tukee kilpailijoiden matka- ja majoituskorvauksia sekä osallistumismaksuja.

Kulttuuri- ja perinnekerho ja Rakennusmestariveteraanit järjestävät tapahtumia sekä matkoja erilaisiin kohteisiin, kuten esimerkiksi ammatillisia opintomatkoja.

Pyritään järjestämään alaosastoille yhteinen tilaisuus vuosittain, jossa käydään läpi heidän toimintaansa. Tilaisuudessa käydään myös läpi hallituksen tekemä toimintaohje koskien alaosastojen HRMY:n myöntämällä tuella järjestämiä matkoja ja tilaisuuksia.

Yhdistys on tarkentanut ohjeita alaosastojen tilaisuuksien tuesta ja toiminnasta. (Hallituksen toimintaohjeet koskien alaosastojen HRMY:n myöntämällä tuella järjestämiä matkoja ja tilaisuuksia 14.5.2018).

Yhdistyksen jäsenten käytössä ovat vapaa-ajanviettopaikat Kallioniemi Helsingin Laajasalossa ja lomamajat Himoslakka A ja B Jämsän Himoksella.

Lisäksi yhdistyksen jäsenistölle avautuu 2022 kesään mennessä mahdollisuus vuokrata uutta lomakiinteistöä Lohjan Kisakalliosta.

Aktivoidaan uusien sekä nuorten mestareiden ja insinöörien toimintaa. Nuorten Kerhon vastuullisena vetäjänä toimii Teemu Appelgren, opiskelijajäsenenä Veikko Jokelainen ja lisäksi yksi erikseen valittava opiskelijajäsen.

Yhdistys jatkaa jäsenten liikunta- ja kulttuuriseteleiden tukemista yhteisarvoltaan 100 € arvosta.

Yhteistyönä Helsingin HERIA:n kanssa pyritään kehittämään uusia toimintamuotoja. Syksyisin pidetään HeRIA:n kanssa hallitusten välinen tapaaminen. Syksyllä 2020 järjestelyvastuu on HeRIA:lla. Pyritään myös järjestämään ”Teemailtoja” ja koulutuksia HeRIA:n kanssa.

Lisäksi järjestetään HeRIA:n kanssa perinteinen Asuntomessumatka vuoden 2020 kohteeseen Tuusulaan.

Järjestetään RKL:n kesäpäivät kesäkuussa 2020 ja syksyllä 2020 osallistutaan järjestettävään liittokokoukseen. Liittokokouksen paikkakunta ei ole vielä vahvistunut.

Yhteistyötapaamisia jatketaan muiden järjestöjen kanssa, toimintaa tehostetaan mahdollisuuksien mukaan. Pyritään järjestämään yhdistysvierailuja lähialueelle.

Järjestetään toimintavuoden aikana jäsenille sekä jäsenten perheille suunnattuja erilaisia tapahtumia.