Metsästys- ja eräjaos

Alaosastot

Yhteyshenkilö

Joakim Lindén

Metsästys- ja eräjaos

  • Järjestää yhteisiä metsästys- ja erätapahtumia sekä metsästykseen ja epäilyyn liittyviä koulutuksia.
  • Edistää metsästysharrastusta, -kulttuuria ja -etiikkaa
  • Edistää luonnossa liikkumista, luonnon ymmärtämistä ja kunnioittamista.
  • Alaosaston järjestämiin tapahtumiin ei vaadita jäseniltä metsästyskorttia, poikkeuksena jos kyseessä ole selkeä metsästysmatka, jossa pääpaino on metsästyksessä. Alaosasto pyrkii kuitenkin toiminnallaan lisäämään tietoutta metsästyksen tarpeesta ja hyödyistä esim. tarjoamalla yhdistyksen jäsenille mahdollisuuden saada tukea metsästäjäntutkinnon hankkimiseen.