RAKENNUSMESTARIVETERAANIT

Toimintakertomus 2018

Vuosi 2018 oli kerhon 42. toimintavuosi.

Kerhon hallitus
Puheenjohtaja Taisto Malinen
Sihteeri Matti Vuorensola
Varapuheenjohtaja Harri Holopainen
Jäsenet Heikki Autio, Eino Menlös, Kalevi
Hänninen ja Martti Saarinen

Toimikauden aikana kerhon hallitus kokoontui 12 kertaa ja yhteisiä kuukausitapaamisia oli 8 sekä matkoja ja tutustumiskäyntejä 4 kertaa. Osa matkoista ja tutustumiskäynneistä oli yhteisiä Kulttuuri- ja perinnekerhon kanssa.

Kerhon toiminta toteutui hallituksen laatiman toimintasuunnitelman mukaisesti kuukausitapaamisten, tutustumiskäyntien, virkistysmatkojen ja kuntoilutapahtumien muodossa. Niihin pyrittiin saamaan henkistä tai fyysistä hyvinvointia ja yleissivistystä edistäviä ulkopuolisten tai omien jäsenten pitämiä esitelmiä, esityksiä tai kilpailuja.

Kuukausitapaamisiin osallistui 25-30 henkilöä, tutustumismatkoihin 20-50. Virkistys- ja kylpylämatkalla sekä pikkujoulumatkalla oli 50 henkilöä seuralaiset mukaan lukien.

Tammikuun toiminta alkoi 8.1. kerhon hallituksen kokouksella. Taisto Malinen jatkoi puheenjohtajana, varapuheenjohtajaksi valittiin Harri Holopainen ja sihteeriksi Matti Vuorensola.

Kevätkokous pidettiin 22. tammikuuta. Kokouksen avasi puheenjohtaja Taisto Malinen onnitellen 80-vuotispäivän johdosta Eino Menlösiä, jonka laajaan ansiolistaan kuuluu mm. pitkäaikainen toimiminen kerhon hallituksessa.

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Ojala ja siihen osallistui 25 yhdistyksen jäsentä. Kevätkokous- ja ilmoitusasioiden käsittelyn ja kokouksen päättämisen jälkeen pidetyssä vuoden ensimmäisessä tapaamisessa Vuorensola piti esitelmän runsaan kuva-aineiston höystämänä Jari Kokkilaa ja SRV:tä käsittelevästä Jukka Saastamoisen kirjasta Rakentajan jälki. Ilmoitusasioina kerrottiin osanottajille hallituksen suunnittelemasta Pietarin kulttuuripitoisesta ryhmämatkasta ja loppukesään kaavaillusta totuttua pitkäkestoisemmasta kylpylä- ja virkistysmatkasta Pärnuun.

Helmikuun 26. kokoonnuttiin perinteiseen tapaan ulkoilupäivän nimissä Paloheinän ulkoilumajan kahvioon. Osanottajia oli yllättävänkin paljon, yhteensä 26. Johtuiko sitten helmikuun HRMY-lehti-ilmoituksessa käytetystä v 1942 maaottelumarssi-kuvasta. Tapaamisessa käytettiin useita puheenvuoroja alkaneen vuoden toiminnan suuntaviivoista. Osanottajia informoitiin myös ennen tapaamista pidetyn hallituksen kokouksen päätöksistä mm. Pärnun kylpylämatkasta ja pitkälle suunnitellun Pietarinmatkan peruuntumisesta liian pienen kiinnostuksen vuoksi.

Maaliskuussa hallitus päätti jo 6. päivän puhelinkokouksessa raitiovaunukiertoajelun toteutuksesta ja valtuutti Vuorensolan kutsumaan tamperelaisia Kallioniemen kokoukseen. Maaliskuun tapaamista edeltävässä kokouksessaan 26.3. hallitus päätti yleisten, kaikille jäsenille tarkoitettujen kokousten nimityksen muuttamisesta tapaamisiksi. Tapaamisista pyritään tekemään myös muistio, joka esitetään aina seuraavassa tapaamisessa. Maaliskuun tapaamisessa pääosaan nousi ohjelmana jo useasti ollut, perinteeksi muodostunut kuvatietokilpailu. Tietokilpailuttaja Vuorensolan noin 35 monialaisen kilpailukysymyksen jälkeen luovutettiin voittajalle viime vuonna Suomi 100 v. -merkeissä ilmestynyt "Rakennetun Suomen tarina".

Huhtikuun tapaamisen 23.4. aluksi Puheenjohtaja Malinen onnitteli 91 vuotta täyttävää todellista Veteraanijäsentä Niilo Tapanista. Sen jälkeen näytölle heijastettiin edellisen tapaamisen muistio ja täsmennettiin seuraavien tapahtumien päivämääriä: Ratikkakierros 7.5., Pärnu 26.8.-1.9., Kallioniemi 21.5. Tapaamisen päätteeksi Vuorensola piti noin 70 kuvan tukeman esitelmän neljän ammatti- ja koulutoverin tekemästä "Keväänhakumatkasta Aurinkorannikolle 27.3.–9.4.2018." Hallituksessa ennen tapaamista pohjustettiin mm. Eduskuntataloon tutustumista ja Kallioniemen ohjelmaa.

Toukokuun 7. päivän Raitiovaunukiertoajelu onnistui varsin hyvin toteuttamaan suunnitellun tavoitteensa: tutustuttaa osanottajat uusien kaupunginosien raitiotielinjoihin ja rakentamiseen turvallisen matkan päästä. Vaunuun noustiin Sähkötalon pysäkiltä ja poistuttiin Jätkäsaaren, Keskustan ja Pasilan jälkeen Raitiotiemuseolla Taka-Töölössä. Osanottajia oli 38 henkilöä.

Toukokuun 21. Kallioniemessä veteraanit pitivät perinteisiä kevätkauden päättäjäisiään. Tilaisuus onnistui. Ilma oli suorastaan ihana. Mestari-Laulajat olivat suurella joukolla juhlistamassa tilaisuutta erinomaisesti aikaan ja paikkaan sopivilla lauluillaan. Kalakeittokin maistui. Kerhon hallitus piti ennen ulkotapahtumia kokouksensa ja informoi sen jälkeen jäsenistöä Kallioniemen sisätiloissa, jonne Vuorensola oli koonnut myös pienimuotoisen valokuvanäyttelyn.

Syksyn 2018 toiminnan suunnittelu alkoi jo 6.8.hallituksen kokouksella ja työlounaalla, jonne oli kutsuttu myös KUPE:n edustajat ja mahdollinen Veteraanikerhon tuleva puheenjohtaja. Silloin päätettiin mm. Nuuksion retkestä 30.10 ja kaavailtiin suunnitellun Tukholmaretken ja perinteisen KUPE:n kanssa yhteisen pikkujoulutilaisuuden yhdistämistä yhteiseksi Tukholman risteilyksi.

Kylpylä- ja virkistysmatka Pärnuun 26.8.- 1.9. aloitti syksyn 2018 toiminnan. Täysi lasti eli 52 jäsentä ja seuralaista matkusti Suomenlahden yli ja jatkoi bussilla noin 130 km Tallinnasta Riianlahden rannalle Pärnuun. Kohteeksi oli valikoitunut tarjousten perusteella Tervis Spa -kylpylä, joka osoittautuikin hyväksi erityisesti tarjoamiensa hoitojen puolesta. Tyytyväisyyteen vaikutti suuresti myös aikaisemmasta pidennetty matkan kestoaika.

Syyskokous ja syyskuun tapaaminen 24.9. Vuoden merkittävin kokous, syyskokous sujui täysin sääntöjen mukaisesti ja sujuvasti puheenjohtajaksi valitun Leila Niemisen johdolla. Kerhon puheenjohtaja Taisto Malinen ilmoitti aluksi vastaesityksistä huolimatta luopuvansa kerhon hallitustyöskentelystä. Uudeksi puheenjohtajaksi vuoden 2019 alusta valittiin Ari Angervuori. Karl-Johan Wennerström valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi sekä Heikki Autio, Martti Saarinen ja Matti Vuorensola valittiin erovuorostaan huolimatta jatkamaan. Eino Menlösin ja Kalevi Hännisen valtuutus ei ollut katkolla. Vpj. Harri Holopainen, jonka kausi ei ollut nyt katkolla ilmoitti, aikapulaansa vedoten, ettei ole käytettävissä kaudella 2019. Vuosikokous hyväksyi asian. Syyskokouksen jälkeen syyskuun tapaamisen ohjelmassa oli syksyn ensimmäinen kuvatietokilpailu. Sen voitti Hannele Siitonen saaden palkinnoksi syksyn bestseller-jännitysromaanin.

Syksyn retkitarjonnan aloitti 30. syyskuuta tehty Ruskaretki Nuuksioon kohteena Haltian opastuskeskus ja Kattilan alue. Näkemistä oli tarjolla runsaasti massiivipuurakentamisen huippusaavutuksesta Kattilan 30-luvun funkkishuvilasta 1880-luvun entisöityyn torppaan.

Lokakuun kuukausitapaamisessa 22.10. hieman lipsuimme päätöksestä välttää tilaisuuksiemme muuttumista kaupallisiksi Tähän oli mielestämme hyvä syy. Halusimme tietää "Miten nukkuisimme paremmin?" Saimme illan esitelmöitsijältä Eeva-Riitta Routamolta paljon vihjeitä asiasta ja käsitykseksi jäi, että sekä hän että 25 kuulijaa olivat tyytyväisiä ohjelmaan. Ennen esitystä Malinen kertoi eduskuntakäyntiin asetetuista vaatimuksista ja Vuorensola aloitti Pikkujouluristeilyn markkinoinnin. Tilaisuuden aluksi oli pj. Malinen jo ehtinyt esitellä syyskokouksessa valitun uuden puheenjohtajan, Ari Angervuoren ja uuden hallituksen jäsenen Karl-Johan Wennerströmin.

Marraskuu aloitettiin pitkään suunnitellulla tutustumiskierroksella juuri entisöityyn Eduskuntataloon. Se herätti jäsenistössä niin suurta mielenkiintoa, ettei kaikkia halukkaita voitu ottaa mukaan pitkään odottamamme vierailijakiintiön puitteissa. Viisikymmenhenkinen joukkomme näki erinomaisen hienosti entisöidyn erinomaisen hienon talon.

Marraskuun tapaamisen 26.11. aluksi uusi HRMY:n puheenjohtaja Timo Saarikko luovutti yhdistyksen puolesta Veteraanikerhon puheenjohtajuudesta vetäytyvälle Taisto Maliselle Ukkomestari -patsaan ennakoiden Taiston tulevaa 80-vuotispäivää ja kiitti Taiston panosta Kerhon toiminnassa. Päivän teemaa "Keräily on iloinen asia" alusti tietokirjailija Jukka Vesterinen. Hän oli valinnut oivaltavasti esiteltäväksi aiheekseen Saimaan kanavan. Esitelmöitsijän yllätti vastaus, minkä hän sai kysymykseensä, oliko kukaan ollut rakentamassa kanavaa? Mikko Ojalan lisäksi pöydän oikealta sivulta nousi peräti kolme kättä ylös.

Hallituksen kokouksessa ennen tapaamista oli jo ehditty sopia mm. toisesta mahdollisuudesta Eduskuntataloon tutustumiseksi 7.1.2019. sekä Kalle Päätalosta kertovan haastattelufilmin ottamisesta tammikuun tapaamisen ohjelmaan. Molemmista asioiden toteutuksesta lupasi vastata uusi puheen johtaja Ari Angervuori.

Joulukuussa oli perinteisen Veteraanien ja KUPE:n yhteisen pikkujoulujuhlan aika. Tällä kertaa sitä ei pidettykään Fredrikinkatu 51- 53 kerhotilassa vaan Viking Linen laivalla sen irtaannuttua 12.12. Stadsgårdenin laiturista. Sitä oli edeltänyt ohjelmaamme kuulunut kiertoajelu jouluun valmistuvassa Tukholmassa. Osa porukasta kävi juuri pitkän remontin jäljiltä avatussa Ruotsin Kansallismuseossa. Pikkujoulutilaisuuden kohokohta oli Ari Angervuoren osin tekemä ennennäkemätön filmi Kalle Päätalon haastattelusta. Perinteisen pikkujoulun kuvatietokilpailun pääpalkintona oli joulukinkku. Tietoviisaimmaksi tiukassa kilpailussa osoittautui Olli Heire. Osanottajia matkalla oli maksimimäärä eli 35 jäsentä ja 15 seuralaista. Pikkujoulutilaisuuden ja juhlaillallisen välissä piti Kerhon hallitus vuoden 2018 viimeisen kokouksensa, jossa käsiteltiin kiireellisimpiä alkuvuoden toimintaan liittyviä asioita.

Toimintavuoden aikana Veteraanikerhon jäsenet ovat myös varsin runsaslukuisesti osallistuneet Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n jäseniltoihin ja tapahtumiin sekä RKL-senioreiden kesäpäiviin Porissa ja Toiminnansuunnittelu- ja kuntoilutapahtumaan Pajulahdessa.

Kerhon edustajat luottamustehtävissä vuonna 2018
RKL-seniorit: Raimo Järvelä RKL-senioreiden kunniapuheenjohtajana ja Heikki Autio RKL-Senioreiden puheenjohtajana

 

 
 
Ajankohtaista Jäsenlehdet Mestari-illat Tapahtumakalenteri Puheenjohtajan palsta Linkkejä Arkisto
Jäsenille Liikuntasetelit Kallioniemi Himos
Puheenjohtajat & toimikunnat Organisaatio Toimitus Toimintasuunnitelma
Alaosastojen esittely Ampujat Golf Hiihto ja Yleisurheilu Kalakerho Kulttuuri- ja perinnekerho Mailapelit Mestari-Laulajat Nuorten kerho Rakennusmestarien Rouvat Rakennusmestarikeilaajat Rakennusmestariklubi RKM-Veneilijät HRV RKM-Veteraanit Suunnistus Uinti