KULTTUURI- JA PERINNEKERHO

Toimintakertomus 2018

Vuosi 2018 oli kerhon 55. toimintavuosi.

Kerhon hallitus
Puheenjohtaja Heikki Autio
Sihteeri Matti Vuorensola
Varapuheenjohtaja Harri Holopainen
Jäsenet Anna-Riitta Kallinen, Eino Menlös,
Jouko Röpelinen ja Martti Saarinen sekä
kokouksiin kutsuttuna kunniapuheenjohtaja
Raimo Järvelä

V. 1964 perustettu taidekerho toimii nykyisin Helsingin Rakennusmestarien Kulttuurija perinnekerho (Hels.RKM-KUPE) nimisenä. Tavoitteena on saada enemmän kulttuurin ja perinteen hiljaisia harrastajia mukaan kerhon toimintaan ja monipuolistuttaa heidän harrastuksiaan.

Jokainen Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n jäsen on myös kerhon jäsen. Kerho ei peri jäsenmaksua vaan saa vuotuisen toiminta-avustuksensa Yhdistykseltä / Rakennusmestarien Säätiöltä. Pidemmiltä retkiltä ja kalliimmista tilaisuuksista osanottajilta on kerätty tapauskohtaisesti päätetty omakustannusosuus.

Tavoitteena on, että kaikissa museoissa, näyttelyissä ja matkojen kulttuurikohteissa on asiantuntija-opastus. Näin pystytään saamaan irti kohteesta paljon enemmän kuin yksityisesti tutustuen.

HRMY:n jäsenistön kulttuuriharrastuksia on pyritty kertomusvuonna edistämään myös useilla kirjoituksilla yhdistyksen kuukausittain ilmestyvään lehteen. Perinteen ja taiteen osuutta on korostettu myös RKL:n ja HRMY:n Rkm-veteraanikerhon tilaisuuksista kerrottaessa ja aktiivisesti niiden, esimerkiksi yhdistyksen pikkujoulun, ohjelmasuunnitteluun ja toteutukseen osallistuttaessa.

Varsinaisia KUPE:n järjestämiä yleisötilaisuuksia ja matkoja oli vuonna 2018 yhteensattumista johtuen tavallista vähemmän, mutta yhteistyö RKM-veteraanikerhon kanssa onnistui sitä paremmin.

Toimikauden aikana kerhon hallitus kokoontui 5 kertaa ja yhteisiä kaikille HRMY:n jäsenille tarkoitettuja retkiä ja tilaisuuksia järjestettiin KUPE:n toimesta 4: Juusto- ja viinitietämyksen ilta, Rakennus- ja kuvataideretki Kuusisaareen ja Espoon Emmaan, Valoa Syksyyn konsertti, DDT-Jazzband 60v. Yhteistoiminnassa Rakennusmestariveteraanikerhon kanssa tapahtumia järjestettiin 3: kevään päättäjäistilaisuus Kallioniemessä, virkistys- ja kylpylämatkalla Pärnussa ja pikkujouluristeilyllä.

Kerhon toiminta ei käynnistynyt alkuvuodesta 2018 toimintasuunnitelman mukaisesti. Varsin pitkälle suunniteltu Tiivistetty kulttuurimatka Pietariin jouduttiin peruuttamaan vähäisen osanottohalukkuuden vuoksi. Samoin kävi omissa tiloissa pidettäväksi suunnitellulle piirustus- ja maalauskurssille. Hallitus joutui nämä tosiasiat kirjaamaan kokouksissaan 12.2. ja 12.3. kuten myös Haminan Tattoo- ja Ilmajoen oopperamatkan eteen nousseet odottamattomat esteet.

KUPE:n ja Rkm-veteraanikerhon hallitusten 6.elokuuta pidetyssä kokouksessa käsiteltiin jo toteutuneiden yhteishankkeiden talous- ja ohjelma-asioita ja sovittiin tulevista.

Vuosikokous pidettiin 15.10.2018. Siellä valittiin vuosien 2019 - 2020 puheenjohtajaksi Heikki Autio ja hallitukseen Harri Holopainen, Anna-Riitta Kallinen, Eino Menlös, Jouko Röpelinen, Martti Saarinen ja Matti Vuorensola.

Kerhon edustaja luottamustehtävissä vuonna 2018: Heikki Autio toimi RKL-Senioreiden puheenjohtajana.

 
 
Ajankohtaista Jäsenlehdet Mestari-illat Tapahtumakalenteri Puheenjohtajan palsta Linkkejä Arkisto
Jäsenille Liikuntasetelit Kallioniemi Himos
Puheenjohtajat & toimikunnat Organisaatio Toimitus Toimintasuunnitelma
Alaosastojen esittely Ampujat Golf Hiihto ja Yleisurheilu Kalakerho Kulttuuri- ja perinnekerho Mailapelit Mestari-Laulajat Nuorten kerho Rakennusmestarien Rouvat Rakennusmestarikeilaajat Rakennusmestariklubi RKM-Veneilijät HRV RKM-Veteraanit Suunnistus Uinti