TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

Yleistä

Yhdistyksen toiminta tukee jäsenistön kilpailukykyisen ja korkean ammattitaidon sekä arvostuksen säilymistä ja motivoi jäseniä mukaan yhdistyksen toimintaan.

Yhdistys on ammatillinen henkilöjärjestö, joka kehittää monipuolisesti rakennustuotannossa työskentelevien toimihenkilöiden yhteistyötä. Jäsenistön ammattiosaamista täydennetään ja parannetaan talotekniikkaan ja infraan liittyvillä sekä yleissivistävillä aiheilla.

Yhdistyksen ja liiton nimeämät opiskelijayhdyshenkilöt toimivat yhteistyössä ammattikorkeakoulujen rakennusosastojen rakennusmestarija insinööriopiskelijoiden kanssa. Jäsenhankinnassa päävastuu on liitolla, jota yhdistys tukee. Jäsenhankinnassa panostetaan valmistuviin rakennusmestareihin ja insinööreihin sekä tehostetaan työssäkäyvien jäsenhankintaa.

Oppilasjäsenille järjestetään yhdistystiedotus-, virkistys- ja rekrytilaisuuksia. Toisen asteen opiskelijoille tiedotetaan rakennusmestarikoulutusmahdollisuudesta. Nuorten kerho järjestää tapahtumia jotka ovat suunnattu opiskelijoille.

Jäsenmaksut

jäsenmaksu 20 €
kannattajajäsenmaksu 150 €
liittymismaksua ei peritä
uudelleenliittymismaksua ei peritä
oppilasjäsenmaksua ei peritä
jäsenmaksun eräpäivä vahvistetaan vuosittain pidettävässä liittokokouksessa

Koulutus- ja ohjelmatoiminta

Toiminnan ensisijaisena tarkoituksena on jäsenten ammatillinen kehittäminen ja ajan tasalla pysyminen materiaalien ja työmenetelmien kehittyessä sekä lainsäädännön muuttuessa.

Mestari-illat järjestetään joka kuukauden toisena maanantaina klo 18.30 syyskuusta toukokuuhun. Illoissa käsitellään ajankohtaisia koulutus-, ammatti- ja järjestöasioita. Illat voivat sisältää myös kevyempää ohjelmaa. Pyritään myös lisäämään uusia aihealueita kuten esimerkiksi luentoja liittyen ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen.

RKL:n ja yhdistyksen yhteistyössä järjestetään koulutustilaisuuksia. Vuodelle 2019 pyritään järjestämään keväälle ja syksylle kaksi koulutusta. Osallistutaan muiden yhdistysten järjestämiin koulutustapahtumiin. Koulutusta ja tiedotusta tarjotaan myös muiden rakennusalan järjestöjen jäsenille.

Tiedotustoiminta

Yhdistyksen kotisivut ovat osoitteessa www.hrmy.fi. Jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa yhdistystoimintaan kotisivulla olevan palautelomakkeen avulla.

Nettisivuilla tiedotetaan mm. kokoukset, kurssit, koulutukset, muut tapahtumat, vapaa-ajanviettokohteet, urheilukilpailut, kilpailujen tulokset yms. Myös lomamajojen varauksen voi tehdä kotisivulla olevan sähköisen varausjärjestelmän kautta.

Jäsen voi halutessaan julkaista yhteystietonsa kotisivulla oleville yritys- ja asiantuntijapalvelusivuille.

Tiedotuksen pääkanavat ovat kotisivujen lisäksi yhdistyksen jäsenlehti ja Rakennuslehden RKL-palsta. Yhdeksän (9) kertaa vuodessa ilmestyvässä jäsenlehdessä tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta ja julkaistaan ammattiin ja rakentamiseen liittyviä kirjoituksia. Lisäksi julkaistaan erikoisnumerona teemalehti. Vuoden 2018 teemana oli "Nuori rakennusmestari/ insinööri".

Vuoden 2019 Teema-lehden aiheena on "Rakennusten käyttötarkoituksen muutos".

Jäsenlehti ja teemalehti ovat luettavissa myös yhdistyksen nettisivuilla.

Harrastustoiminta

Harrastustoiminnan tavoitteena on jäsenistön fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin kehittäminen ja ylläpitäminen.

Alaosastot järjestävät hiihdon, maastojuoksun, yleisurheilun, ammunnan, suunnistuksen, uinnin, keilailun, kalastuksen ja golfin mestaruuskilpailuja.

Mikäli harrastajia on riittävästi, lajeja ja toimintamuotoja voidaan lisätä. Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua RKL:n mestaruuskilpailuihin. Yhdistys tukee kilpailijoiden matka- ja majoituskorvauksia sekä osallistumismaksuja.

Kulttuuri- ja perinnekerho ja Rakennusmestariveteraanit järjestävät tapahtumia sekä matkoja erilaisiin kohteisiin, kuten esimerkiksi ammatillisia opintomatkoja.

Pyritään järjestämään alaosastoille yhteinen tilaisuus vuosittain, jossa käydään läpi heidän toimintaa. Tilaisuudessa käydään myös läpi hallituksen tekemä toimintaohje koskien alaosastojen HRMY:n myöntämällä tuella järjestämiä matkoja ja tilaisuuksia.

Yhdistys on tarkentanut ohjeita alaosastojen tilaisuuksien tuesta ja toiminnasta. (Hallituksen toimintaohjeet koskien alaosastojen HRMY:n myöntämällä tuella järjestämiä matkoja ja tilaisuuksia 14.5.2018).

Muu toiminta

Yhdistyksen jäsenten käytössä ovat vapaa-ajanviettopaikat Kallioniemi Helsingin Laajasalossa ja lomamajat Himoslakka A ja B Jämsän Himoksella.

Aktivoidaan uusien sekä nuorten mestareiden ja insinöörien toimintaa. Nuorten Kerhon vastuullisena vetäjänä toimii Teemu Appelgren ja oppilasjäsenenä Veikko Jokelainen.

Yhdistys jatkaa jäsenten liikuntaja kulttuuriseteleiden tukemista yhteisarvoltaan 100 € arvosta.

Pyritään järjestämään yhdistysvierailuja lähialueelle.

Yhteistyönä Helsingin HeRIA:n kanssa pyritään kehittämään uusia toimintamuotoja. Syksyisin pidetään HeRIA:n kanssa hallitusten välinen tapaaminen. Syksyllä 2019 järjestelyvastuu on HRMY:llä. Pyritään myös järjestämään "Teemailtoja" ja koulutuksia HeRIA:n kanssa.

Lisäksi järjestetään HeRIA:n kanssa perinteinen Asuntomessumatka vuoden 2019 kohteeseen Kouvolaan.

Syksyllä 2019 osallistutaan järjestettävään liittokokoukseen. Liittokokouksen paikkakunta ei ole vielä vahvistunut.

Järjestetään toimintavuoden aikana jäsenten perheille suunnattuja erilaisia tapahtumia.

Yhteistyötapaamisia jatketaan muiden järjestöjen kanssa, toimintaa tehostetaan mahdollisuuksien mukaan.

 

 
 
Ajankohtaista Jäsenlehdet Mestari-illat Tapahtumakalenteri Puheenjohtajan palsta Linkkejä Arkisto
Jäsenille Liikuntasetelit Kallioniemi Himos
Puheenjohtajat & toimikunnat Organisaatio Toimitus Toimintasuunnitelma
Alaosastojen esittely Ampujat Golf Hiihto ja Yleisurheilu Kalakerho Kulttuuri- ja perinnekerho Mailapelit Mestari-Laulajat Nuorten kerho Rakennusmestarien Rouvat Rakennusmestarikeilaajat Rakennusmestariklubi RKM-Veneilijät HRV RKM-Veteraanit Suunnistus Uinti