RAKENNUSMESTARIVETERAANIT

Toimintakertomus 2016

Kerho on toiminut 40 vuotta ja juhlia vietettiin 27.10.2016.

Kerhon hallitus vuonna 2016
Puheenjohtaja Pentti Paavola
Sihteeri Leila Nieminen
Varapuheenjohtaja Martti Saarinen
Muut jäsenet: Heikki Autio, Eino Menlös,
Martti Raulus ja Matti Vuorensola.

Toimikauden aikana hallitus kokoontui tavanomaisen seitsemän kokouksen sijasta 14 kertaa. Syynä kokousmäärän kasvulle oli kerhon 40-vuotisjuhlien valmisteleminen.

Kerhon toimintaa toteutettiin hallituksen laatiman toimintasuunnitelman mukaisesti kuukausitapaamisien, tutustumiskäyntien, virkistysmatkojen ja kuntoilutapahtumien muodossa.

Toimikauden aikana kerho kokoontui kahdeksan kertaa. Kerhon kokouksiin osallistui keskimäärin 20 henkilöä.

Tammikuun toiminta alkoi 25.1. kerhon hallituksen kokouksella yhdistyksen kerhotilassa. Kerhon varapuheenjohtajaksi valittiin Martti Saarinen ja sihteeriksi Leila Nieminen. Hallituksen kokouksen jälkeen kerho kokoontui kevätkokoukseensa, jossa hyväksyttiin vuoden 2015 toimintakertomus ja todettiin, että Yhdistyksen hallitus on hyväksynyt kerhon toimintasuunnitelman ja talousarvion. Kokouksessa oli läsnä 16 yhdistyksen jäsentä.

Helmikuussa kerhon hallitus kokoontui 22.2. Paloheinän ulkoilualueen kahviossa. Hallitus valitsi edustajansa yhdistyksen 110-vuotisjuhlien seppeleenlaskutilaisuuteen. Syyskuisen kylpylämatkan kohteeksi valittiin Laulasmaa Spa. Todettiin, että toukokuisen Ahvenanmaan matkan valmistelu edistyy suunnitelmien mukaan. Hallituksen kokouksen jälkeen vietetyssä kuukausikokouksessa ja ulkoilutapahtumassa oli läsnä 21 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa jäsenille saatettiin tiedoksi Ahvenanmaan matkan ja syyskuun kylpylämatkan aikataulut.

Maaliskuussa kerhon hallitus kokoontui 23.3. yhdistyksen kerhotilassa. Keskusteltiin veteraanikerhon 40-vuotisjuhlan ajankohdasta ja pitopaikasta ja siitä, keitä kutsuvieraita juhlaan kutsutaan. Merkittiin tiedoksi, että Yhdistyksen hallitus on hyväksynyt Kerhon sääntömuutoksen kokouksessaan 11.1.2016. Hallituksen kokouksen jälkeen vietetyssä kuukausikokouksessa Esa Koukkari kertoi kirjastaan "RAL se oli minun rattoni ja työni". Merkittiin tiedoksi kerhon tulevaa ohjelmaa. Kokouksessa oli läsnä 23 yhdistyksen jäsentä.

Huhtikuussa kerhon hallitus kokoontui 25.4. yhdistyksen kerhotilassa. Keskusteltiin Ahvenanmaan matkasta ja kylpylämatkasta sekä päätettiin siirtää kerhon 40-vuotisjuhlapäivä vietettäväksi aiemmin suunnitellusta 6. lokakuuta 27. päivään lokakuuta. Hallituksen kokouksen jälkeen vietetyissä kuukausikokouksessa oli läsnä 18 yhdistyksen jäsentä.

Toukokuussa 16. – 18.5. järjestetylle Ahvenanmaan matkalle osallistui 32 henkilöä. Matkan alku- ja päätepiste oli Turku, ja tulomatka tehtiin Viking Linen uudella Grace- laivalla. Ahvenanmaalla tutustuttiin kiertoajelun lisäksi mm. Merenkulkumuseoon, Bomarsundin linnoitukseen ja Kastelholman linnaan.

Kerhon hallitus kokoontui 23.5. Kallioniemessä. Keskusteltiin syyskauden ohjelmasta ja mm. kerhon 40-vuotisjuhlien pitopaikasta. Hallituksen kokouksen jälkeen kokoontui kerho kuukausikokoukseensa, jonka päätteeksi ohjelmaa jatkettiin lämpimän kesäpäivän merkeissä grillauksella ja saunomisella. Kokouksessa oli läsnä 23 yhdistyksen jäsentä.

Kesäkuussa kerhon hallitus kokoontui 20.6. yhdistyksen kerhotilassa. Kokouksessa käsiteltiin mm. veteraanikerhon toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 sekä etsittiin edelleen kerhon 40-vuotisjuhlien pitopaikkaa.

Elokuussa kerhon hallitus kokoontui 2.8. ja 9.8. kerhon 40-vuotisjuhlien valmistelun merkeissä. Hallitus on käynyt tutustumassa mahdollisiin juhlan pitopaikkoihin ja saanut tarjouksen kolmelta eri juhlanjärjestäjältä. Kokouksessa 9.8. kerhon 40-vuotisjuhlan pitopaikaksi valittiin Sokos Hotel Vaakunan tilausravintola Kaarre.

Syyskuussa kerhon hallitus kokoontui 6.9. ja 26.9. Juhlavalmistelujen lisäksi keskusteltiin syyskokousasioista ja henkilövalinnoista. Pentti Paavola ilmoitti, että ei ole käytettävissä seuraavaa puheenjohtajaa valittaessa ja Martti Raulus pyysi eroa hallituksesta henkilökohtaisten syiden vuoksi.

Hallituksen kokouksen jälkeen 26.9. kerho kokoontui syyskokoukseensa. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Ojala ja sihteeriksi Leila Nieminen. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Hallituksen puheenjohtajaksi 2017–2018 valittiin Taisto Malinen. Eroa pyytäneen Martti Rauluksen tilalle hallitukseen vuodeksi 2017 valittiin Kalevi Hänninen. Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet Heikki Autio, Martti Saarinen ja Matti vuorensola valittiin uudeksi 2-vuotiskaudeksi. Hallituksen jäseninä jatkavat Eino Menlös ja Leila Nieminen. Kokouksessa oli läsnä 25 yhdistyksen jäsentä.

18. – 22.9. tehtiin virkistys- ja kuntoilumatka Viroon. Kohteena oli ensimmäisen kerran luonnonkauniilla paikalla 35 kilometrin päässä Tallinnasta sijaitseva Laulasmaa Spa. Matkalle, jota suosivat lähes kesäiset säät, osallistui 46 henkilöä, joista jäseniä oli 30.

Lokakuussa kerhon hallitus kokoontui vielä 10.10. ja 24.10. viimeistelemään kerhon 40-vuotisjuhlien järjestelyjä.

Kerhon 40-vuotisjuhlalounaalle 27.10. osallistui kutsuvieraita ja kerholaisia yhteensä 75 henkilöä. Mukana oli myös yksi kerhon perustajajäsenistä, Mikko Tyrylahti. Tilaisuudessa esiintyneille 22:lle Mestari-Laulajien jäsenelle tarjottiin kahvit. Juhlaa edeltävänä päivänä hallituksen edustusto kävi viemässä tervehdyksensä kahden entisen puheenjohtajan haudoille ja veteraanimuistomerkille.

Marraskuussa kerhon hallitus 28.11. kokoontui yhdistyksen kerhotilassa. Todettiin vuosikokouksessa käsitellyt asiat sekä se, että RKL:n liittokokoukseen Porissa osallistuivat hallituksen jäsenet Heikki Autio, Leila Nieminen, Pentti Paavola ja Matti Vuorensola sekä ensi vuonna hallituksessa aloittavat Kalevi Hänninen ja Taisto Malinen. Samat edustajamme osallistuivat myös RKL-senioreiden vuosikokoukseen. Maaliskuussa pyritään toteuttamaan kerhon virkistysmatka Tukholmaan.

Hallituksen kokouksen jälkeen kerho kokoontui kuukausikokoukseensa. Kokouksessa tarkennettiin vielä syyskokouksessa käsiteltyjä asioita sekä kuultiin alustava ohjelmarunko kevään 2017 toiminnasta. Kokouksessa oli läsnä 23 yhdistyksen jäsentä.

Joulukuussa kerhon hallitus kokoontui 19.12. yhdistyksen kerhotilassa. Valmisteltiin pikkujoulutilaisuutta ja suunniteltiin kerhon kevätkauden ohjelmaa. Hallituksen kokouksen jälkeen jatkettiin rakennusmestariveteraanien ja KUPE:n yhteisellä pikkujoulutilaisuudella yhdistyksen kerhotilassa. Vietimme yhdessä jo perinteeksi muodostunutta joulujuhlaa elävän musiikin, joululaulujen sekä glögi-/ kahvitarjoilun merkeissä. Kerho kiitti puheenjohtajuutta kuusi vuotta hoitanut Pentti Paavolaa. Tilaisuudessa oli yhteensä 35 osanottajaa.

Rakennusmestariveteraanit ovat myös runsaslukuisasti osallistuneet Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n jäseniltoihin ja yhdistyksen sekä KUPE:n järjestämiin tilaisuuksiin.

Kerhon edustajat luottamustehtävissä vuonna 2016:
RKL-seniorit: Raimo Järvelä RKL-senioreiden kunniapuheenjohtaja, Heikki Autio RKL-senioreiden puheenjohtaja
Yhdistyksen hallitus: Heikki Autio ja Martti Saarinen


 
 
Ajankohtaista Jäsenlehdet Mestari-illat Tapahtumakalenteri Puheenjohtajan palsta Linkkejä Arkisto
Jäsenille Liikuntasetelit Kallioniemi Himos
Puheenjohtajat & toimikunnat Organisaatio Toimitus Toimintasuunnitelma
Alaosastojen esittely Ampujat Golf Hiihto ja Yleisurheilu Kalakerho Kulttuuri- ja perinnekerho Mailapelit Mestari-Laulajat Nuorten kerho Rakennusmestarien Rouvat Rakennusmestarikeilaajat Rakennusmestariklubi RKM-Veneilijät HRV RKM-Veteraanit Suunnistus Uinti