RAKENNUSMESTARIVETERAANIT

Toimintakertomus 2014

Kerhon hallitus vuonna 2014
Puheenjohtaja Pentti Paavola
Sihteeri Leila Nieminen
Muut jäsenet:
Heikki Autio, Olli Heire 13.10.2014 asti, Eino Menlös, Mikko Ojala ja Martti Saarinen.

Toimikauden aikana hallitus kokoontui seitsemän kertaa.

Kerhon toimintaa toteutettiin hallituksen laatiman toimintasuunnitelman mukaisesti kuukausitapaamisien, tutustumiskäyntien, virkistysmatkojen ja kuntoilutapahtumien muodossa.

• 3.2.2014 kerhon hallituksen kokous yhdistyksen toimistolla. Kerhon sihteeriksi valittiin Leila Nieminen. Lisättiin kerhon kevätkauden toimintasuunnitelmaan tutustumiskäynti Suomen Luontokeskus Haltiaan 28.4.2014. Päätettiin pyytää kylpylämatkatarjoukset Viroon 14.–18.9.2014 tehtävästä matkasta.

• 3.2.2014 Rakennusmestariveteraanikerhon kevätkokous yhdistyksen toimistolla. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2013 toimintakertomus. Kokouksessa oli läsnä 19 kerhon jäsentä.

• 24.2.2014 kerhon hallituksen kokous Pirkkolan urheilupuiston Cafe Pirkkolassa. Helsingin Rakennusmestariyhdistys lopettaa käteisen rahan käytön yhdistyksen toimistossa. Myönnettiin yhdistyksen järjestösihteerille tilinkäyttöoikeus veteraanikerhon tiliin. Samalla päätettiin hankkia yhdelle veteraanikerhon hallituksen jäsenelle pankkikortti veteraanikerhon tilin käyttöä varten. Pankkikortti päätettiin hankkia yhdistyksen sihteeri Leila Niemiselle.

• 24.2.2014 Rakennusmestariveteraanikerhon kuukausikokous Pirkkolan urheilupuiston Cafe Pirkkolassa. Kokouksessa oli läsnä 22 yhdistyksen jäsentä. Kerhon järjestämien tilaisuuksien ilmoittautumisia ei enää oteta vastaan yhdistyksen toimistossa, vaan ilmoittautumisia ottavat vastaan kerhojen jäsenet, lähinnä kerhon sihteeri. Ensimmäisenä on odotettavissa ilmoittautumisia 28.4. järjestettävälle retkelle Suomen Luontokeskus Haltiaan.

• 24.3.2014 Rakennusmestariveteraanikerhon kuukausikokous yhdistyksen toimistolla. Kokouksessa oli läsnä 23 yhdistyksen jäsentä. Yhdistyksen kalakerhon puheenjohtaja Reino Holappa kertoi kerhon toiminnasta. Mikko Ojala totesi, että kaikki RKL:n Kuopioon suuntautuvalle kesäretkelle ajoissa ilmoittautuneet jäsenemme pääsevät mukaan.

• 28.4.2014 kerhon hallituksen kokous Suomen Luontokeskus Haltiassa Espoossa. Täsmennettiin kerhon syyskauden ohjelmaa ja merkittiin tiedoksi RKL:n kesäpäivien ajankohta ja paikka Porvoossa 23.8–24.8.2014.

• 28.4.2014 Rakennusmestariveteraanikerhon kuukausikokous Suomen Luontokeskus Haltiassa. Kevätauringon loistaessa tutustuimme kohteeseen kahden arkkitehtuuriin erikoistuneen oppaan johdolla. Tutustumismatkalle osallistui 33 henkilöä.

• 19.5.2014 kerhon hallituksen kokous Kallioniemessä. Kokouksessa hyväksyttiin kerhon syyskauden ohjelma, jota täydennettiin vielä lokakuussa tehtävällä Ruotsinristeilyllä, jolloin käydään jossakin museokohteessa. Keskusteltiin liiton, yhdistyksen ja kerhon järjestämien matkojen aikana voimassa olevista matkavakuutuksista. Päätettiin esittää, että johonkin yhdistyksen kokoukseen pyydettäisiin jonkin vakuutusyhtiön, mahdollisesti liiton vakuutuksia hoitavan Pohjolan, edustaja selvittämään asiaa. Keskusteltiin rakennusmestariveteraanien sääntöihin mahdollisesti tehtävistä muutoksista ja tarkennuksista.

• 19.5.2014 Rakennusmestariveteraanikerhon kevätkauden päätöskokouksessa Kallioniemessä oli läsnä 18 yhdistyksen jäsentä. Kahvittelun ja keskustelun jälkeen nautittiin vielä virvokkeita ja grillattiin makkaraa, myös sauna oli kuumana.

• 14.–18.9.2014 virkistys- ja kuntoilumatka Viroon. Kohteena oli jo neljännen kerran Tallinnan naapurikunnassa sijaitseva Viimsi Spa kylpylä. Kesäisen lämpimät ilmat suosivat matkaa, johon osallistui 44 henkilöä. Matkan johtajana toimi Pentti Paavola.

• 22.9.2014 kerhon hallituksen kokous yhdistyksen toimistolla. Kokouksessa käsiteltiin syyskokouksen asialistaa ja loppusyksyn toimintaohjelmaa.

• 22.9.2014 Rakennusmestariveteraanikerhon syyskokous yhdistyksen toimistolla. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Järvelä ja sihteeriksi Leila Nieminen. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2015 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Hallituksen puheenjohtajaksi seuraavaksi 2-vuotiskaudeksi valittiin Pentti Paavola. Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet Heikki Autio ja Martti Saarinen valittiin uudeksi 2-vuotiskaudeksi, erovuorossa olleen Mikko Ojalan tilalle hallitukseen valittiin Matti Vuorensola. Olli Heire ilmoitti eroavansa hallituksen jäsenyydestä ja hänen tilalleen jäljellä olevaksi kaudeksi valittiin Timo Saarikko. Hallituksessa jatkavat Eino Menlös ja Leila Nieminen. Kokouksessa oli läsnä 24 kerhon jäsentä.

• 21.–23.10.2014 veteraanien syysristeily Tukholmaan. Tukholmassa käytiin tutustumassa suuren yleisösuosion saavuttaneeseen uuteen ABBA-museoon. Matkaan osallistui 41 henkilöä. Matkanjohtajana toimi Olli Heire apunaan Leila Nieminen.

• 27.10.2014 Rakennusmestariveteraanikerhon kuukausikokous yhdistyksen toimistolla. Kokouksessa oli läsnä 19 yhdistyksen jäsentä.

• 24.11.2014 kerhon hallituksen kokous yhdistyksen toimistolla.

• 24.11.2014 Rakennusmestariveteraanikerhon kuukausikokous yhdistyksen toimistolla. Kokouksessa oli läsnä 17 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen aluksi vietettiin hiljainen hetki edesmenneen yhdistyksen ja kerhon jäsenen Jaakko Virtasen muistoksi. Kirsi Takkinen kävi esittelemässä yhdistyksen uuden järjestösihteerin Sanna Erosen. Kokouksessa keskusteltiin vuoden 2015 toimintasuunnitelmasta.

• 15.12.2014 kerhon hallituksen kokous yhdistyksen toimistolla. Valmisteltiin pikkujoulutilaisuutta ja suunniteltiin kerhon kevätkauden ohjelmaa.

• 15.12.2014 Rakennusmestariveteraanien ja KUPE:n yhteinen pikkujoulutilaisuus yhdistyksen toimistolla. Vietimme yhdessä jo perinteeksi muodostunutta joulujuhlaa glögi- ja torttukahvitarjoilun merkeissä. Tilaisuudessa oli yhteensä 35 osanottajaa.

Rakennusmestariveteraanit ovat myös runsaslukuisasti osallistuneet Helsingin rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n jäseniltoihin ja yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin.

Kerhon edustajat luottamustehtävissä vuonna 2014

RKL-seniorit
Raimo Järvelä
RKL-senioreiden kunniapuheenjohtaja
Mikko Ojala
RKL-senioreiden puheenjohtaja
Yhdistyksen hallitus
Olli Heire 13.10.2014 asti ja Martti Saarinen

 
 
Ajankohtaista Jäsenlehdet Mestari-illat Tapahtumakalenteri Puheenjohtajan palsta Linkkejä Arkisto
Jäsenille Liikuntasetelit Kallioniemi Himos
Puheenjohtajat & toimikunnat Organisaatio Toimitus Toimintasuunnitelma
Alaosastojen esittely Ampujat Golf Hiihto ja Yleisurheilu Kalakerho Kulttuuri- ja perinnekerho Mailapelit Mestari-Laulajat Nuorten kerho Rakennusmestarien Rouvat Rakennusmestarikeilaajat Rakennusmestariklubi RKM-Veneilijät HRV RKM-Veteraanit Suunnistus Uinti