Kevätkokouksen 2012 avaus

Arvoisa kunniapuheenjohtaja sekä hyvät ammattiveljet ja -sisaret.

Valtakunnallinen viisivuotinen toimintaohjelma kosteus- ja hometalkoista alkaa olla puolessa välissä. Ympäristöministeriön johtaman ohjelman tarkoitus on saattaa suomalaisen rakennuskannan tervehdyttäminen kosteus- ja homevaurioista sekä vähentää kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia terveyshaittoja sekä taloudellisia menetyksiä ja estää uusien vaurioiden syntyminen. Talkoot toteutetaan yhdessä rakennus- ja kiinteistöalan, sosiaali- ja terveysalan sekä koululutus- ja tutkimussektoreilla toimivien tahojen kanssa.

Oma keskusjärjestömme, RKL, on alusta asti ollut hyvin tiiviissä yhteistyössä talkoiden kanssa. RKL:n jäseniä on ollut mukana talkoiden eri hankkeissa alusta lähtien. RKL:n toimitusjohtaja Ahti Junttila on ollut myös yhteistyössä talkoiden kanssa ja erityisen aloitteellinen talkoiden synnyttämien koulutustarpeiden kehittämisessä omalle jäsenkunnallemme.  Viime vuoden marraskuussa RKL:n liittokokouksen yhteydessä  järjestettävien rakennusmestaripäivien yhtenä luennoitsijana oli talkoiden ohjelmapäällikkö Tkt Juhani Pirinen. Juhani Pirisen hyvin selkeä ja kansankielinen, vai pitäisikö sanoa mestarikielinen esitystapa, saa kuulijan ymmärtämään ja innostumaan aiheesta. Hänen luentonsa ei pureutunut kosteus- ja homeongelmiin ja niiden ratkaisuihin kovin syvällisesti vaan oli enemmänkin projektin info- ja tilannekatsaus.  Mutta toivottavasti herätti kuulijakunnassa paljon ajateltavaa ja mietittävää. Kosteus- ja hometalkoiden tehtävä ei ole näiden ongelmien poisto. Sitä ei pysty tekemään yhden miehen johtama rajallinen toimintaohjelma. Talkoiden avulla on tarkoitus tuoda uutta tietoa, taitoa ja työkaluja eri toimijoiden käyttöön ja rakennusten koko elinkaareen sekä vaikuttamaan erityisesti asenteisiin. Talkoiden aloitteesta on saatu jo monta hyvää asiaa aluille. On tehty opetusmateriaalia pientalojen riskirakenteiden tutkimiseen, aloitettu pilottihanke kosteus- ja homekorjauksen erikoisosaajien koulutukseen, tehty verkkosivut omakotitalojen kosteus- ja homevaurioiden torjuntaan jne. Eikä voi unohtaa talkoiden vaikutusta esim. hallituksen 30 M€ lisärahaesitykseen oppilaitosten kosteus- ja homevaurioiden korjauksiin tämän vuoden aikana.

Toivottavasti talkoiden vaikutuksesta saadaan syntymään tarpeellista täydennyskoulutusta omalle ammattikunnallemme. Koulutusten avulla saataisiin syntymään FISE-pätevyyksiä kosteus- ja homekorjaamiseen sekä tietysti myös niiden tutkimiseen ja suunnitteluun. Toivottavasti ammattikorkeakoulujen opetusohjelmaan sisällytetään myös kurssit kosteus- ja homekorjaamisesta, jolloin saadaan asenteellinen herääminen ongelmiin varhaisessa vaiheessa tai ongelmat poistettua kokonaan tulevaisuudessa. Toivottavasti myös talkoiden synnyttämät hyvät ratkaisut ja ohjeet saadaan vietyä myös rakennusalan lakeihin, säädöksiin ja määräyksiin.

Kaikista tärkeintä omasta mielestäni, koko kosteus- ja hometalkoiden onnistumisen kannalta, on tehdä asenteellinen muutos meidän ammattikunnassamme. Valitettavasti rakennuskannassamme esiintyvien kosteus- ja homeongelmien syntymisessä on usein ollut oman ammattikuntamme edustaja mukana jossain vaiheessa esim. urakoitsijana, rakennuttajana, suunnittelijana tai valvojana. Myöntämällä tarpeellisuuden oman asenteensa tarkistamiseen sekä mahdollisen lisäkoulutuksen tarpeen itselleen tehdään ensimmäinen askel näiden ongelmien poistamiseen. Me mestarit olemme johtaneet töitä työmailla viimeiset sata vuotta ja toivottavasti myös seuraavat sata vuotta.

Hyvää kevään jatkoa ja tulevaa kesää koko jäsenistölle

Ari Autio
Puheenjohtaja

 
 
Ajankohtaista Jäsenlehdet Mestari-illat Tapahtumakalenteri Puheenjohtajan palsta Linkkejä Arkisto
Jäsenille Liikuntasetelit Kallioniemi Himos
Puheenjohtajat & toimikunnat Organisaatio Toimitus Toimintasuunnitelma
Alaosastojen esittely Ampujat Golf Hiihto ja Yleisurheilu Kalakerho Kulttuuri- ja perinnekerho Mailapelit Mestari-Laulajat Nuorten kerho Rakennusmestarien Rouvat Rakennusmestarikeilaajat Rakennusmestariklubi RKM-Veneilijät HRV RKM-Veteraanit Suunnistus Uinti