TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

Yleistä

Yhdistyksen toiminta tukee jäsenistön kilpailukykyisen ja korkean ammattitaidon sekä arvostuksen säilymistä ja motivoi jäseniä mukaan yhdistyksen toimintaan.

Yhdistys on ammatillinen henkilöjärjestö, joka kehittää monipuolisesti rakennustuotannossa työskentelevien toimihenkilöiden yhteistyötä. Jäsenistön ammattiosaamista täydennetään ja parannetaan talotekniikkaan ja infraan liittyvillä sekä yleissivistävillä aiheilla.

Yhdistyksen ja liiton nimeämät opiskelijayhdyshenkilöt toimivat yhteistyössä ammattikorkeakoulujen rakennusosastojen rakennusmestari- ja insinööriopiskelijoiden kanssa. Jäsenhankinnassa päävastuu on liitolla, jota yhdistys tukee. Jäsenhankinnassa panostetaan valmistuviin rakennusmestareihin ja insinööreihin ja tehostetaan työssäkäyvien jäsenhankintaa.

Oppilasjäsenille järjestetään yhdistystiedotus- ja virkistystilaisuuksia. Toisen asteen opiskelijoille tiedotetaan rakennusmestarikoulutusmahdollisuudesta. Nuorten kerho järjestää tapahtumia jotka ovat suunnattu opiskelijoille.

Jäsenmaksut

jäsenmaksu 20 €
kannattajajäsenmaksu 150 €
liittymismaksua ei peritä
uudelleen liittymismaksua ei peritä
oppilasjäsenmaksua ei peritä
jäsenmaksun eräpäivä vahvistetaan vuosittain pidettävässä liittokokouksessa

Koulutus- ja ohjelmatoiminta

Toiminnan ensisijaisena tarkoituksena on jäsenten ammatillinen kehittäminen ja ajan tasalla pysyminen materiaalien ja työmenetelmien kehittyessä sekä lainsäädännön muuttuessa.

Mestari-illat järjestetään joka kuukauden toisena maanantaina klo 18.30 syyskuusta toukokuuhun. Illoissa käsitellään ajankohtaisia koulutus-, ammatti- ja järjestöasioita. Illat voivat sisältää myös kevyempää ohjelmaa. Pyritään myös lisäämään uusia aihealueita kuten esimerkiksi luentoja liittyen ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen.

RKL:n ja yhdistyksen yhteistyössä järjestetään koulutustilaisuuksia. Vuodelle 2018 pyritään järjestämään keväälle ja syksylle kaksi koulutusta. Osallistutaan muiden yhdistysten järjestämiin koulutustapahtumiin. Koulutusta ja tiedotusta tarjotaan myös muiden rakennusalan järjestöjen jäsenille.

Tiedotustoiminta

Yhdistyksen kotisivut ovat osoitteessa www.hrmy.fi. Jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa yhdistystoimintaan kotisivulla olevan palautelomakkeen avulla.

Nettisivuilla tiedotetaan mm. kokoukset, kurssit, muut tapahtumat, vapaa-ajanviettokohteet, urheilukilpailut, kilpailujen tulokset yms. Myös lomamajojen varauksen voi tehdä kotisivulla olevan sähköisen varausjärjestelmän kautta. Jäsen voi halutessaan julkaista yhteystietonsa kotisivulla oleville yritys- ja asiantuntijapalvelusivuille.

Tiedotuksen pääkanavat ovat kotisivujen lisäksi yhdistyksen jäsenlehti ja Rakennuslehden RKL-palsta. Yhdeksän (9) kertaa vuodessa ilmestyvässä jäsenlehdessä tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta ja julkaistaan ammattiin ja rakentamiseen liittyviä kirjoituksia. Lisäksi julkaistaan erikoisnumerona teemalehti. Vuoden 2017 teemana oli Elementtirakentaminen ja elementtirakenteet.

Vuoden 2018 Teema-lehden aihetta ei ole vielä päätetty.

Jäsenlehti ja teemalehti ovat luettavissa myös yhdistyksen nettisivuilla.

Harrastustoiminta

Harrastustoiminnan tavoitteena on jäsenistön fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin kehittäminen ja ylläpitäminen.

Alaosastot järjestävät hiihdon, maastojuoksun, yleisurheilun, ammunnan, suunnistuksen, uinnin, sukelluksen, keilailun, kalastuksen ja golfin mestaruuskilpailuja.

Mikäli harrastajia on riittävästi, lajeja ja toimintamuotoja voidaan lisätä.

Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua RKL:n mestaruuskilpailuihin. Yhdistys tukee kilpailijoiden matka- ja majoituskorvauksia sekä osallistumismaksuja.

Kulttuuri- ja perinnekerho ja Rakennusmestariveteraanit järjestävät tapahtumia sekä matkoja erilaisiin kohteisiin, kuten esimerkiksi ammatillisia opintomatkoja.

Pyritään järjestämään alaosastoille yhteinen tilaisuus, jossa käydään läpi heidän toimintaa. Tilaisuudessa käydään myös läpi hallituksen tekemä toimintaohje koskien alaosastojen HRMY:n myöntämällä tuella järjestämiä matkoja ja tilaisuuksia.

Yhdistys on tarkentanut ohjeita alaosastojen tilaisuuksien tuesta ja toiminnasta.

Hallituksen toimintaohjeet koskien alaosastojen HRMY:n myöntämällä tuella järjestämiä matkoja ja tilaisuuksia 13.2.2017.

Muu toiminta

Yhdistyksen jäsenten käytössä ovat vapaa-ajanviettopaikat Kallioniemi Helsingin Laajasalossa ja lomamajat Himoslakka A ja B Jämsän Himoksella.

Aktivoidaan uusien sekä nuorten mestareiden ja insinöörien toimintaa. Toimikunnan vastuullisena vetäjänä toimii Niilo Hämäläinen ja oppilasjäsenenä Teemu Appelgren.

Yhdistys jatkaa jäsenten liikuntaja kulttuuriseteleiden tukemista yhteisarvoltaan 100 € arvosta.

Pyritään järjestämään yhdistysvierailuja lähialueelle.

Yhteistyönä Helsingin HERIA:n kanssa pyritään kehittämään uusia toimintamuotoja. Syksyisin pidetään HeRIA:n kanssa hallitusten välinen tapaaminen. Syksyllä 2018 järjestelyvastuu on HeRIA:lla. Pyritään myös järjestämään "Teemailtoja" ja koulutuksia HeRIA:n kanssa.

Lisäksi tehdään HeRIA:n kanssa perinteinen Asuntomessumatka vuoden 2018 kohteeseen Poriin.

 
 
Ajankohtaista Jäsenlehdet Mestari-illat Tapahtumakalenteri Puheenjohtajan palsta Linkkejä Arkisto
Jäsenille Liikuntasetelit Kallioniemi Himos
Puheenjohtajat & toimikunnat Organisaatio Toimitus Toimintasuunnitelma
Alaosastojen esittely Ampujat Golf Hiihto ja Yleisurheilu Kalakerho Kulttuuri- ja perinnekerho Mailapelit Mestari-Laulajat Nuorten kerho Rakennusmestarien Rouvat Rakennusmestarikeilaajat Rakennusmestariklubi RKM-Veneilijät HRV RKM-Veteraanit Suunnistus Uinti ja Sukellus